Civis Mundi

Civis Mundi is een educatief-pedagogisch project om scholen rond samenlevingswaarden te laten werken.Het toonmoment is gepland op woensdag 24 april 2024.Zie uitnodigingOm het thema civisme meer onder de aandacht te brengen, zowel in het onderwijs, als in de samenleving in het algemeen, is dit proefproject opgestart. Het nodigt leerkrachten uit, om wat ze bij hun leerlingen bereiken aan inzicht en engagement rond het thema civisme, hen ook te doen omzetten in creatieve uitdrukkingen daarvan: teksten, verhalen, toneel, grafisch werk, video, of film, om uit te monden in een publiek toonmoment.

Het  proefproject “Civis Mundi,” geïnitieerd door de Agorakring vzw, heeft tot doel actief burgerschap te bevorderen en jongeren in staat te stellen effectief deel te nemen aan de samenleving. Wij geloven dat scholen een cruciale rol spelen in het bijbrengen van waarden zoals diversiteit, samenwerking en engagement.
We willen graag bijdragen aan dit belangrijke proces.
Concreet betekent dit dat:
*Leerlingen krijgen inzicht in actief burgerschap.
*Samenwerking tussen leerlingen wordt gestimuleerd
*Betrokkenheid, interactie en verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen.
*Groepswerk is een must (minimaal 3 leerlingen).
*Scholen kunnen verschillende werken indienen binnen verschillende opleidingen, klassen en niveaus.Na het project, dat in een eindfase zit, volgt een evaluatie en mogelijke opvolging voor de toekomst.Meer informatie kan u nog vinden op https://padlet.com/mfkonings/civis-mundi-voor-een-betere-wereld-cvl2sz78wkeyvjwy

Meer info, mailen naar rosiers.wim@me.com