Breendonk 2023

Het Fort van Breendonk, beladen met de tragische herinneringen van het naziregime, dient als een onuitwisbare getuigenis van de duistere tijden die onze wereld heeft gekend. Het is van essentieel belang dat we deze plek van lijden behouden als een eerbetoon aan degenen die hebben geleden, maar ook als een krachtige herinnering aan de verschrikkingen van onverdraagzaamheid en onderdrukking.

In dit streven speelt de actieve betrokkenheid van jongeren een cruciale rol. De jonge geesten die hebben bijgedragen aan de creatie van dit fotoboek hebben niet alleen hun artistieke vaardigheden getoond, maar ook hun diepgaande begrip van de historische betekenis van deze locatie. Door hun lens zien we niet alleen de fysieke structuren van het fort, maar voelen we ook de emoties, de verhalen en de veerkracht die erachter schuilen.

Hun frisse perspectieven en onbevangenheid voegen nieuwe lagen van betekenis toe aan het fort, waardoor het verleden dichter bij het heden wordt gebracht. Deze betrokkenheid van jongeren bij herdenkingsinitiatieven is van onschatbare waarde. Het draagt bij aan het doorgeven van de geschiedenis aan toekomstige generaties op een manier die hen niet alleen intellectueel raakt, maar ook emotioneel verbindt. Het stelt hen in staat om empathie te ontwikkelen voor degenen die hebben geleden en om na te denken over de implicaties van onverdraagzaamheid en haat in onze hedendaagse wereld.

Michel Jaupart

Directeur-generaal War Heritage Institute

BEDANKT !

Als voorzitter van Agorakring vzw sta ik erop  in naam van de ganse ploeg alle mensen te danken die zich van ver of dichtbij hebben ingezet om de realisatie BreendonkNU mogelijk te maken.

De inzet van de jongeren en de volwassenen die hieraan hebben meegewerkt is van uitzonderlijke   waarde om te tonen hoe de jonge generatie naar de gruwel van het vernietigingskamp kijkt. Zij brengen met hun werken hun IKBreendonk en dat is van hoogstaande waarde.

We kunnen stellen dat ze de tijd genomen hebben om te kijken naar de dingen en dat is in deze tijd niet zo evident. 

Ik wil dan ook in het bijzonder de directie en de leerkrachten van het Stedelijk Lyceum  Cadix  Kunstkaai  bedanken voor de kansen die zij  hun leerlingen hebben geboden door in te gaan op onze vraag.
Mijn speciale dank gaat uit naar de professionals  Wim Rosiers en Bram Mönster voor de begeleiding op maat en hun nooit aflatende inzet. Zij zijn met de jongeren op pad gegaan in deze wel zeer aparte setting. Zij hebben hun de weg gewezen naar de gevoelige en prachtige beelden.  Even vermelden dat zij zelf oudleerling zijn van de school en dat verdient zeker een pluim voor het ganse team.

Ik wil ook graag al de gulle sponsors bedanken voor hun solidariteit,  hun vertrouwen en de middelen die zij in dit project wilden investeren. Zonder jullie  zou het niet mogelijk zijn geweest.                            

Lieve mensen, BEDANKT !

Bedankt,  volwassenen van morgen ,jullie mogen fier zijn op jullie werk, het ga jullie goed !

Cary Waeyenberghe                                                                                                                                          Voorzitter Agorakring