Agorakring vzw

Agorakring vzw wil een beweging zijn die inspireert tot alle vormen van kritisch en participerend burgerschap, met aandacht voor een zorgzame samenleving, respect voor diversiteit, kwaliteitsvolle en betrouwbare media, degelijk en voor iedereen toegankelijk onderwijs en rechtvaardige herverdeling van rijkdom. Zo kan iedereen competenties en middelen verwerven of behouden om zijn zelfbeschikking en ontplooiing te realiseren, wat fundamenteel is in de vrijzinnig-humanistische  levensbeschouwing  waarvan de Agorakring vertrekt.

IkDeurne

Dames en Heren, beste jeugdige fotografen,

Hartelijk welkom hier , namens de ganse districtsraad van Deurne. Het districtshuis, vroeger gemeentehuis, is in modernistische stijl opgericht en ontworpen door Eduard Van Steenbergen.

Er is een administratief gedeelte , geboortes, overlijdens, paspoorten ….. en een ander waar de trouwzaal en de raadszaal zich bevinden. Jullie hebben wellicht ook gemerkt dat er een toren is, die is zo’n 40 meter hoog.

Hier zijn we in de tentoonstellingsruimte waar door het jaar heel verschillende exposities doorgaan.

Vandaag huldigen we een bijzondere in waarop initiatief van de Agora kring die ik hiervoor hartelijk wil danken foto’s door jongeren gemaakt worden getoond.

Jonge mensen zijn onbevangen, creatief, spontaan, je kunnen zeggen dat de waarheid uit het kinderoog komt. Die spontaniteit wordt, jammer genoeg, vaak weggedrukt en zelfs misvormd door onze geordende samenleving, noem het onze cultuur.

We zijn  fier dat  Deurne hieraan meewerkt , goed dat zulke initiatieven worden genomen. Ik zal dan ook aan mijn collega’s in de districtsraad vragen om zeker een kijkje te komen nemen.

Zulke tentoonstellingen trachten jongeren ertoe aan te zetten om hun grenzen te verleggen, om hun eigen leefwereld op de gevoelige plaat vast te leggen. Creativiteit en talenten stimuleren.

Ook tof dat zowel kinderen uit de lagere school als het middelbaar onderwijs eraan mochten en wilden deelnemen.

Doe zo verder.

Frank Geudens, voorzitter districtsraad Deurne

stAAPelzot  opnieuw actief !

De pleinwerking is opnieuw opgestart. Als uitvloeisel van het project IKHoboken gingen de jongeren aan de slag met badges voor kwetsbare kinderen. Ook op Pyjamadag ter ere van Bednet hebben ze hun beste beentje voorgezet. Het was een eer om aan dit hartverwarmend initiatief te mogen meewerken lieten ze ons weten.

Zing Zang Zong

Zing Zang Zong is een vzw die gratis muzieklessen organiseert voor kinderen en jongeren met minder kansen. Ons doel is om zoveel mogelijk drempels weg te werken om een instrument te leren bespelen. 
Elke zaterdagnamiddag krijgen de leerlingen les van professionele musici. Iedereen is welkom om in te stappen gedurende het hele schooljaar. Wij zorgen voor een gratis instrument en gratis lesmateriaal. Ook de ouders zijn welkom om hun Nederlands te oefen bij onze taalvrijwilligers.
Elke zaterdagnamiddag wordt afgesloten met een half uurtje samenzang voor alle leerlingen en leraren!
Onze lessen gaan door in de MaGo, Mechelsesteenweg 125, Antwerpen.

Wij ontvangen geen structurele subsidie en zijn daarom steeds op zoek naar middelen om onze droom te verwezenlijken.