Agorakring vzw

Agorakring vzw wil een beweging zijn die inspireert tot alle vormen van kritisch en participerend burgerschap, met aandacht voor een zorgzame samenleving, respect voor diversiteit, kwaliteitsvolle en betrouwbare media, degelijk en voor iedereen toegankelijk onderwijs en rechtvaardige herverdeling van rijkdom. Zo kan iedereen competenties en middelen verwerven of behouden om zijn zelfbeschikking en ontplooiing te realiseren, wat fundamenteel is in de vrijzinnig-humanistische  levensbeschouwing  waarvan de Agorakring vertrekt.

                 Het licht schijnt ook over woelig water…

                       Een gelukkig en actief 2024!

‘IK beweeg in ’t Stad’

Kunst verwondert, verbindt en zet in beweging!

De leerlingen van het 3de en 4de jaar van de Koninklijke Balletschool Antwerpen nodigen je uit voor de prachtige fototentoonstelling:

‘IK beweeg in ’t Stad’

Onder begeleiding van hun leerkrachten levensbeschouwelijke vakken en fotograaf Wim Rossiers hebben ze hun eigen unieke ‘IK’ verkend.

Elke foto vertelt een persoonlijk verhaal, vastgelegd met passie en emotie. Kom en laat je inspireren door deze jonge dansers in beweging.

Onze oprechte dank gaat uit naar dynamo CULTUURKUUR en Agorakring vzw voor de financiële ondersteuning van dit project.

stAAPelzot  opnieuw actief !

De pleinwerking is opnieuw opgestart. Als uitvloeisel van het project IKHoboken gingen de jongeren aan de slag met badges voor kwetsbare kinderen. Ook op Pyjamadag ter ere van Bednet hebben ze hun beste beentje voorgezet. Het was een eer om aan dit hartverwarmend initiatief te mogen meewerken lieten ze ons weten.

Zing Zang Zong

Zing Zang Zong is een vzw die gratis muzieklessen organiseert voor kinderen en jongeren met minder kansen. Ons doel is om zoveel mogelijk drempels weg te werken om een instrument te leren bespelen. 
Elke zaterdagnamiddag krijgen de leerlingen les van professionele musici. Iedereen is welkom om in te stappen gedurende het hele schooljaar. Wij zorgen voor een gratis instrument en gratis lesmateriaal. Ook de ouders zijn welkom om hun Nederlands te oefen bij onze taalvrijwilligers.
Elke zaterdagnamiddag wordt afgesloten met een half uurtje samenzang voor alle leerlingen en leraren!
Onze lessen gaan door in de MaGo, Mechelsesteenweg 125, Antwerpen.

Wij ontvangen geen structurele subsidie en zijn daarom steeds op zoek naar middelen om onze droom te verwezenlijken.