IkDeurne

Dames en Heren, beste jeugdige fotografen,

Hartelijk welkom hier , namens de ganse districtsraad van Deurne. Het districtshuis, vroeger gemeentehuis, is in modernistische stijl opgericht en ontworpen door Eduard Van Steenbergen.

Er is een administratief gedeelte , geboortes, overlijdens, paspoorten ….. en een ander waar de trouwzaal en de raadszaal zich bevinden. Jullie hebben wellicht ook gemerkt dat er een toren is, die is zo’n 40 meter hoog.

Hier zijn we in de tentoonstellingsruimte waar door het jaar heel verschillende exposities doorgaan.

Vandaag huldigen we een bijzondere in waarop initiatief van de Agora kring die ik hiervoor hartelijk wil danken foto’s door jongeren gemaakt worden getoond.

Jonge mensen zijn onbevangen, creatief, spontaan, je kunnen zeggen dat de waarheid uit het kinderoog komt. Die spontaniteit wordt, jammer genoeg, vaak weggedrukt en zelfs misvormd door onze geordende samenleving, noem het onze cultuur.

We zijn  fier dat  Deurne hieraan meewerkt , goed dat zulke initiatieven worden genomen. Ik zal dan ook aan mijn collega’s in de districtsraad vragen om zeker een kijkje te komen nemen.

Zulke tentoonstellingen trachten jongeren ertoe aan te zetten om hun grenzen te verleggen, om hun eigen leefwereld op de gevoelige plaat vast te leggen. Creativiteit en talenten stimuleren.

Ook tof dat zowel kinderen uit de lagere school als het middelbaar onderwijs eraan mochten en wilden deelnemen.

Doe zo verder.

Frank Geudens, voorzitter districtsraad Deurne