AGORAKRING

2016

 
 

Jan Knops, Jacoba De Zwaef & Miko Veldkamp

ONDERWEG STILSTAAN
Filosoferen met kinderen en jongeren

33 anekdotes & 11 schilderijen

ACCO Leuven / Den Haag

Jan KNOPS staat stil bij kunst en praktische filosofie. Sinds 1999 is hij onderweg als artistiek leider van Initia vzw in Brussel en als praktisch filosoof. Hij is co-auteur van diverse publicaties en legde zich de laatste jaren toe op documentaire films over kunsteducatie en praktische filosofie.


Jacoba DE ZWAEF is praktisch filosoof met reisplannen. Is ze niet onderweg, dan stippelt ze nieuwe routes in Brussel uit. Ze was vijf jaar leerkracht in het secundair onderwijs. Als projectmedewerker voor Initia vzw verkent ze filosofische vragen van kinderen, jongeren en volwassenen. Sinds december 2015 is ze pedagogisch coördinator bij ToekomstATELIERdelAvenir vwz/asbl.


Miko VELDKAMP (Paramaribo, 1982) is een Nederlands kunstenaar wonend in de Verenigde Staten.  Hij ontving de Hodder Fellowship van Princeton University in 2014/15 en was een resident aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam in 2013 en 2014. Hij schildert met een sober gebruik van het medium, vaak in één sessie. Op die manier bekomt hij een zo puur mogelijke weergave van een enkel mentaal beeld.